خرید لایک اینستاگرام 💗 بسته های سریع و باکیفیت لایک 💎⚡

سرویس افزایش لایک اینستاگرام + گارانتی مانی بک 💸

follownic hero play button follownic hero pause button

50 لایک + ایمپرشن


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

5,000 تومان

100 لایک + ایمپرشن


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

10,000 تومان

200 لایک + ایمپرشن


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

لایک اکسپلور ایرانی 💎 «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

لایک اکسپلور ایرانی 💎 «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

38,000 تومان

لایک اکسپلور ایرانی 💎 «300 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

550,000 تومان

لایک اکسپلور خارجی 💎 «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : کمتر از 30 دقیقه
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

لایک اکسپلور خارجی 💎 «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : کمتر از 30 دقیقه
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

38,000 تومان

لایک اکسپلور خارجی 💎 «300 عدد»


speed meter
مدت زمان : کمتر از 30 دقیقه
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

55,000 تومان

لایک خارجی و سریع ⚡ «50 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

1,000 تومان

لایک خارجی و سریع ⚡ «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

1,000 تومان

لایک خارجی و سریع ⚡ «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

1,000 تومان

لایک فیک ارزان 💵 «50 عدد»


speed meter
مدت زمان : کمتر از 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

1,000 تومان

لایک فیک ارزان 💵 «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : کمتر از 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

1,000 تومان

لایک فیک ارزان 💵 «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : کمتر از 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

1,000 تومان

300 لایک چند پست آخر


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

40,000 تومان

600 لایک چند پست آخر


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

80,000 تومان

1200 لایک چند پست آخر


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

120,000 تومان

لایک ایرانی واقعی ⭐ «50 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: متوسط
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

5,000 تومان

لایک ایرانی واقعی ⭐ «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: متوسط
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

10,000 تومان

لایک ایرانی واقعی ⭐ «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: متوسط
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

لایک کامنت «50 عدد»


speed meter
مدت زمان : بین 1 تا 3 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

لایک کامنت «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : بین 1 تا 3 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

40,000 تومان

لایک کامنت «500 عدد»


speed meter
مدت زمان : بین 1 تا 3 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

180,000 تومان

100 لایک استوری


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

3,000 تومان

500 لایک استوری


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

15,000 تومان

1000 لایک استوری


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

30,000 تومان

لایک ایرانی پروفایل دار 💗💎 «50 عدد»


speed meter
مدت زمان : بین 1 تا 3 ساعت
star
سرعت: متوسط
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

5,000 تومان

لایک ایرانی پروفایل دار 💗💎 «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : بین 1 تا 3 ساعت
star
سرعت: متوسط
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

10,000 تومان

لایک ایرانی پروفایل دار 💗💎 «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : بین 1 تا 3 ساعت
star
سرعت: متوسط
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

معرفی دسته بندی های لایک اینستاگرام

سرویس افزایش لایک اینستاگرام فالونیک

خرید لایک اینستاگرام یکی از قدیمی‌ترین انواع خرید برای رشد در این پلتفرم اجتماعی است. البته لایک هم انواع متفاوتی دارد که باید با توجه به بودجه و هدفتان بهترین نوع را انتخاب کنید. خرید لایک اینستاگرام ارزان به مراتب قیمت کمتری از خرید لایک واقعی دارد، اما در خرید لایک واقعی ما به شما تضمین می‌دهیم که مخاطبان واقعی شما را لایک کنند و در خرید لایک ارزان مشخص نیست چه تعداد مخاطبان واقعی و ایرانی هستند و چه تعداد خارجی. به همین دلیل ابتدا باید در استراتژی رشد اینستاگرام خود هدف از خرید لایک اینستاگرام را مشخص کنید.

سرویس پیشنهادی این دسته بندی: «لایک واقعی و ایرانی» ⭐

اگر به دنبال افزایش فالوور خود هستید، باید قدیمی‌ترین نوع تعامل را در پیج خود به حداکثر میزان خود برسانید. در واقع سرویس لایک به همین منظور طراحی شده است. لایک به‌عنوان تاثیرگذارترین و قدیمی‌ترین نوع تعامل شناخته می‌شود که قدرت بسیار زیادی برای دیده شده شما فراهم می‌کند. تعرفه خدمات اینستاگرام برای لایک با توجه به نوع بسته و تعدادی که انتخاب می‌کنید، کاملاً متغیر است. تا جای ممکن خرید لایک واقعی را انجام دهید که نهایت تأثیرگذاری را روی پیج خود ببینید. البته بسته‌های دیگر چون لایک ارزان و لایک کامنت به شما در این زمینه کمک می‌کند، اما قدرت لایک واقعی از همه بسته‌ها بیشتر است و باعث افزایش فالوور با سرعت بیشتری می‌شود. البته این خرید باید کاملاً با توجه به هدف نهایی که دارید، انجام شود.

سرویس لایک اینستاگرام

افزایش محبوبیت در اینستاگرام ممکن است چالش‌برانگیزتر از آن چیزی باشد که فکر می‌کنید؛ زیرا به زمان، تلاش و سطحی از تعهد نیاز دارد که اکثر مردم تمایلی به اعمال آن ندارند. بنابراین شما برای تقویت نفوذ خود در مخاطبان رسانه‌های اجتماعی نیاز به راه‌حلی ساده و سریع دارید. پیشنهاد ما به شما خرید لایک اینستاگرام است. فراموش نکنید که تعاملات اجتماعی واگیردار بوده و واکنش یک نفر، فرد بعدی را نیز تشویق به فعالیت می‌کند. اما لایک‌ها که از آسمان نمی‌افتند! شما باید آن‌ها را از پلت‌فرمی قابل اعتماد خریداری نمایید. ما در فروشگاه اینترنتی فالونیک این کار را برای شما انجام می‌دهیم. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر به این مقوله بپردازیم.

چرا لایک اینستاگرام برای اکانت شما مهم است؟

اگر می‌خواهید در این اپلیکیشن شهرتی به هم بزنید، نمی‌توانید تأثیر لایک اینستاگرام را نادیده بگیرید. آن‌ها ترافیک را به نمایۀ شما هدایت می‌کنند و این می‌تواند به پیشنهادهای تجاری سودآوری برای کسب‌وکار شما منجر شود. علاوه‌براین می‌توانید تنها با داشتن لایک‌های بیشتر برای جذب افراد مرتبط، در معرض دید بیشتری قرار گیرید. اگر آنان ببینند که شما ارزشش را دارید، لایک‌کننده‌های بالقوه‌ای که پیش از این واکنشی به فعالیت‌های شما نشان نمی‌دادند نیز، شروع به انجام این کار می‌نمایند؛ در حقیقت مشارکت آنان، پاداشی بر محتوای باکیفیت شما است.

در صورتی که قصد خرید لایک ارزان قیمت را دارید انتخاب شما «لایک فیک و ارزان 💸»

همان‌طور که پیشتر هم گفتیم، اگر قصد دارید در اینستاگرام اسم و رسمی برای خود دست‌وپا کنید، گرفتن لایک اینستاگرام ضروری است. بسیاری از افراد مشهور در این شبکۀ مجازی برای خود لایک می‌خرند، پس چرا شما این کار را انجام ندهید؟ به فالونیک اعتماد کنید و احساس قدرتی را که در پی جذب لایک اینستاگرام واقعی و هدفمند به‌وجود می‌آید، تجربه نمایید.

لایک اینستاگرام چگونه بر موفقیت ما تأثیر می‌گذارد؟

اگر محتوایی که در گذشته پست کرده‌اید، لایک‌های زیادی دریافت کرده باشد، افرادی که معمولاً آن را دوست ندارند نیز تشویق به لایک کردن آن می‌شوند! به این وضعیت روانشناسی گَلّه می‌گویند، و باور کنید یا نه افراد واقعاً این‌گونه عمل می‌کنند. اگر از طریق لایک‌های زیاد و تعاملات مثبت در پست‌های خود باعث می‌شوید افراد به کسب‌وکار یا برند خود ایمان بیاورند، در این صورت محتوای شما را در شبکه‌های اجتماعی خود به اشتراک خواهند گذاشت و اشخاص بیشتری با شما و محصولات شما آشنا خواهند شد.

در صورتی که قصد دارید به صورت فوری و اورژانسی لایک پستت رو زیاد کنی : «لایک خارجی و سریع ⚡» انتخاب شماست .

سپس یک واکنش زنجیره‌ای مانند گلولۀ برفی رخ می‌دهد و سبب تعامل بیشتر و بیشتر مردم در سراسر جهان می‌‌شود. این‌ها قوانین نانوشتۀ اینستاگرام است. به همین دلیل است که می‌گوییم دست‌به‌کار شوید و تا می‌توانید لایک اینستاگرام خریداری نمایید.

چرا باید لایک اینستاگرام بخریم؟

گاهی اوقات افزایش شتاب در رسانه‌های اجتماعی می‌تواند چالش‌هایی را برای شما ایجاد کند، و یکی از سخت‌ترین چالش‌ها برای مدیریت این است که شما همیشه باید از دیگران متمایز شوید. تبدیل شدن به یک شخصیت مشهور و تأثیرگذار در اینستاگرام به همان اندازه که می‌تواند بسیار سریع‌تر از هر پلت‌فرم دیگری اتفاق بیفتد، اگر نتوانید ارتباطات و تعاملات خوبی را از خود به نمایش بگذارید می‌تواند شما را از صحنه حذف نماید.

برای باقی‌ماندن در صفحۀ کاوش اینستاگرام، باید محتوای شگفت‌انگیز ایجاد کنید و به‌طور منظم پست کنید. اما آیا این کار کافی است؟ قطعاً خیر. بهترین محتوا هم بدون پشتیبانی لایک اینستاگرام نمی‌تواند زیاد دوام داشته باشد. دریافت لایک کار سختی است و نمی‌توانید همیشه به فالوورهای کنونی خود متکی باشید. اینجاست که اهمیت خرید لایک اینستاگرام نمایان می‌شود. شما از طریق فالونیک می‌توانید خدماتی را دریافت کنید که نتیجه را یک بر صفر به‌نفع شما تغییر می‌دهد! باور نمی‌کنید؟ کافی است با ما تماس بگیرید تا به شما ثابت کنیم.

کلام پایانی

در نوشتۀ امروز از وب‌سایت فروشگاهی فالونیک به مبحث جذاب لایک اینستاگرام پرداختیم. مقوله‌ای که اگر به روشی درست به‌کار گرفته شود می‌تواند کسب‌وکار شما را دچار تحول عظیمی سازد. جذب لایک اینستاگرام به‌صورت طبیعی علاوه‌بر تولید محتوای جذاب و کارآمد، به موارد دیگری نیز نیاز دارد که لازم است برای دیدن ثمرۀ آن‌ها زمان بسیاری را صرف کنید. به همین دلیل است که خرید لایک اینستاگرام از اهمیت بالایی برخوردار گشته و شما می‌توانید به کمک آن ره صدساله را یک‌شبه طی کنید!

در جریان آخرین خبرهای «فالونیک» باش 🔥با کمال میل
+ +
×
پیشنهاد پنل - فالونیک