سرویس افزایش ویو اینستاگرام 👁 بازدید واقعی و ایرانی 💎🔥

خرید انواع بازدید اینستاگرام + گارانتی مانی بک 💸

follownic hero play button follownic hero pause button

بازدید ویدیو پست ⭐ «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

2,000 تومان

بازدید ویدیو پست ⭐ «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

4,000 تومان

بازدید ویدیو پست ⭐ «500 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

8,500 تومان

بازدید ویدیو پست ⭐ «1000 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

16,000 تومان

بازدید ویدیو پست ⭐ «5k»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

79,000 تومان

بازدید ویدیو پست ⭐ «10k»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

158,000 تومان

بازدید استوری «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

2,000 تومان

بازدید استوری «200 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

4,000 تومان

بازدید استوری «500 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

10,000 تومان

بازدید استوری «1000 عدد»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

بازدید استوری «5k»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

100,000 تومان

بازدید استوری «10k»


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

200,000 تومان

بازدید لایو (25 عدد)


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

20,000 تومان

بازدید لایو (50 عدد)


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

40,000 تومان

بازدید لایو (100 عدد)


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

80,000 تومان

بازدید لایو (200 عدد)


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

150,000 تومان

بازدید لایو (500 عدد)


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

350,000 تومان

1000 بازدید لایو (پخش زنده)


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
بدون گارانتی
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

620,000 تومان

بازدید پروفایل (500 عدد)


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

30,000 تومان

بازدید پروفایل (1000 عدد)


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

60,000 تومان

بازدید پروفایل (2000 عدد)


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

120,000 تومان

بازدید پروفایل (5000 عدد)


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

300,000 تومان

بازدید پروفایل (10000 عدد)


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

590,000 تومان

بازدید پروفایل (15000 عدد)


speed meter
مدت زمان : 1 ساعت
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

800,000 تومان

بازدید + ایمپرشن «100 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

2,500 تومان

بازدید + ایمپرشن «500 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

9,000 تومان

بازدید + ایمپرشن «1000 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

18,000 تومان

بازدید + ایمپرشن «5000 عدد»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

82,000 تومان

بازدید + ایمپرشن «10k»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

160,000 تومان

بازدید + ایمپرشن «50k»


speed meter
مدت زمان : آنی
star
سرعت: خیلی سریع
tick-square
با گارانتی از فالو نیک
profile-tick
اکانت های وریفای شده و بسیار باکیفیت

820,000 تومان

معرفی دسته بندی های بازدید اینستاگرام

خرید ویو اینستاگرام  |  بی دلیل نیست در "خرید ویو اینستاگرام" خط یک گوگل هستیم! فالونیک معتبر ترین ارائه دهنده افزایش بازدید کننده واقعی و فعال اینستاگرام (Post و Reels و Story) در ایران .

🥇 فالونیک، تنها ارائه دهنده سرویس خرید بازدید ویدیو ایرانی و واقعی اینستاگرام .

✅ جدید ترین سرویس فعال افزایش بازدید ویدیو اینستاگرام 2023 .

✅ بروز رسانی با آخرین الگوریتم اینستاگرام / فعال بروی پست Reels IGTV و استوری .

💎 بازدید ها توسط کاربران ایرانی و واقعی انجام خواهند شد .

⭐تاثیر گذاری بهتر برای ورود به اکسپلور .

💸 تمامی بسته های افزایش ویو شامل گارانتی مانی بک می باشند .

⚡ ارسال سریع بازدید ها بروی پست یا استوری شما .

سرویس افزایش بازدید فالونیک

ویو اینستاگرام

ویو" در اینستاگرام به معنای تعداد بازدیدهای یک پست یا داستان است. وقتی که شما یک پست یا داستان را در اینستاگرام انتشار می‌دهید، می‌توانید تعداد بازدیدهای آن را ببینید. این میزان نشان‌دهنده‌ی تعداد افرادی است که پست یا داستان شما را مشاهده کرده‌اند. با دیدن تعداد ویوها، می‌توانید میزان تعامل و توجه کاربران به محتوای شما را اندازه‌گیری کنید.
بازدید در اینستاگرام به معنای دیدن پست‌ها، استوری‌ها یا پروفایل‌های دیگران است. وقتی شما به پست‌ها یا استوری‌های کاربر دیگری مراجعه می‌کنید، این به عنوان یک بازدید ثبت می‌شود و در برخی موارد ممکن است به صورت خودکار به صورت محرمانه به کاربران دیگر اطلاع داده نشود. اما در صورتی که حساب کاربری شما عمومی باشد، افراد دیگر می‌توانند بازدیدهای شما را مشاهده کنند.
 1. بازدید پست: وقتی یک کاربر پستی را باز می‌کند و آن را مشاهده می‌کند، این به عنوان یک بازدید پست شمارش می‌شود. در این حالت، کاربر پست را مشاهده می‌کند اما ممکن است بدون اینکه لایک یا نظری زیر پست بگذارد، از آن خارج شود.
 2. بازدید پروفایل: وقتی یک کاربر به پروفایل کاربر دیگری می‌رود و محتوای پروفایل او را مشاهده می‌کند، این به عنوان یک بازدید پروفایل شمارش می‌شود. این شامل مشاهده پست‌ها، اطلاعات پروفایل، فالوئرها و دنبال شوندگان، و دیگر اطلاعات موجود در پروفایل می‌شود.بازدید استوری: همانطور که در پست‌ها می‌توانید محتوای استوری را نیز بازدید کنید. وقتی کاربران استوری شما را مشاهده می‌کنند، این به عنوان یک بازدید استوری در نظر گرفته می‌شود.
بازدید اینستاگرام

خرید ویو پست اینستا چیست و چرا ویو اینستاگرام میخریم؟

در واقع به منظور افزایش بازدید های ویدیو شما در اینستاگرام توسط کاربران ایرانی و فعال استفاده می شود. استفاده از سرویس افزایش ویدیو اینستاگرام فالونیک باعث می شود تا اینستاگرام ارزش ویژه ای برای ویدیو شما قائل شود و در پی آن شانس شما برای نمایش ویدیوتان و ورود به اکسپلور اینستاگرام افزایش می یابد.

📢 مطمئن ترین و سریع ترین روش برای افزایش فالوور و پیشرفت پیج : خرید فالوور اینستاگرام👥 .

به ویدیو های خود در اینستاگرام اعتبار ویژه ای ببخشید و بهبود رتبه پیدا نمایید

ویو اینستاگرام (view)، یا همان بازدید اینستاگرام که مربوط به پست های ویدیویی در اینستاگرام می باشد نمایشگر تعداد افرادی است که از آن ویدیو کلیپ در اینستا بازدید کرده اند. شما با خرید بسته های افزایش ویو فالونیک می توانید آمار view پست ویدیویی خود را در اینستاگرام افزایش دهید و بهبود بخشید …

استفاده از سرویس افزایش بازدید ویدیو در اینستاگرام چه سودی داره؟

ببینید اول از همه یک نکته خیلی مهم وجود داره که دلسوزانه خدمت شما کاربرای محترم و عزیز فالونیک عرض میکنم . ارزش ویدیو در اینستاگرام خیلی بالاست! یعنی چی؟ یعنی اینکه تاثیرگذاری ویدیو در اینستاگرام خیلی خیلی بیشتر از عکس هاست. این رو آمار ثابت کرده و احتمالا خودتون هم میدونید ? البته که تهیه یک ویدیو بی نقص و جذاب همیشه سخت تر از تهیه یک عکس می باشد. ولی با این حال ارزشش رو داره که مدت زمان بیشتری صرف ساخت یک ویدیو خیلی باحال بکنید.  البته زمانی به ارزشش پی خواهید برد که بازده خیلی خوبی از اون ویدیو مشاهده کنید …

ویو پست اینستا

حالا بازده خوب یعنی چی ؟

وقتی یک ویدیو عالی آپلود میکنید و میبینید که توی زمان نسبتا کوتاهی آمار مشارکت فالوور هاتون و یا سایر کاربرای اینستاگرام با ویدیو شما بالا رفته است این یعنی یک بازده خیلی خوب که از اون ویدیو براتون بدست میاد

🔔 اگر نیاز به خرید لایک واقعی دارید، کلیک کنید

حالا شاید بپرسید آمار مشارکت یعنی چی؟

منظور مشارکت (Engagement) کاربران اینستاگرام با یک پست است مثل اکشن هایی نظیر مشاهده کردن آن پست (view) ، خرید لایک آن (Like) ، خرید کامنت قرار دادن برای آن  (comment) ، منشن کردن افراد دیگر در قسمت کامنت آن پست (Mention) ، ارسال آن برای دیگر کاربران (Forward) ، سیو کردن (Save) و … اعمالی نظیر این ها ! این ها همه نشان دهنده مشارکت بالای کاربران با پست شما می باشد . هدف اصلی هم همین است ! افزایش مشارکت یا همان Engagement.

عکس یا ویدیویی که نرخ مشارکت در آن بالا باشد محبوبیت بسیار زیادی بدست میاورد

یکی از فاکتور های تاثیرگذار در افزایش نرخ مشارکت کاربران ، که در پاراگراف بالا خدمتتون عرض کردم ، افزایش ویو – view پست می باشد

با خرید بسته های افزایش ویو فالونیک ویدیو خود را محبوب نمایید

📢 به صورت کاملا واقعی فالوور های پیجت رو افزایش بده : فالوور واقعی و ایرانی ⭐

خرید ویو (بازدید) اینستاگرام

افزایش بازدید ویدیو اینستاگرام شما به سبک فالونیک

فالونیک با بیش از ۳ سال سابقه خدمت رسانی در زمینه خدمات جانبی اینستاگرام و دیجیتال مارکتینگ و افزایش و بهبود رتبه و رنک پیج های اینستاگرامی مفتخر است اعلام کند که تا به اینجای کار توانسته است بیش از ۱۰۰ پیج اینستاگرامی از جمله “حواشی هنرمندان” و “ویدیوهایِ دیدنی و دانستنی” و .. را به جایگاه و رتبه بسیار عالی برساند و در جهت افزایش بازدید ویدیو و افزایش لایک اینستاگرام یک شتاب دهنده بسیار عالی برای آنها باشد

افزایش بازدید ویدیو اینستاگرام ، با اکانت های با کیفیت و تاثیر گذار

شاید برای شما هم جالب باشه که بدونید کیفیت اکانت ها ، از نظر اینستاگرام یک فاکتور مهم به حساب میاید

به زبان خودمونی بخوام بگم : یعنی اینستاگرام خیلی براش مهمه که اکانت ها با کیفیت هستن یا نه ! و از نظر اینستاگرام اکانت های با کیفیت باید تاثیرگذار تر باشند و البته که هستند ! یعنی خیلی مهمه که افرادی که شما را لایک میکنند یا ویدیو شما را مشاهده میکنند دارای اکانت با کیفیت باشند تا بهترین تاثیر رو روی پست شما و در نتیجه بهبود رنک و رتبه پیج شما بگذارند ! این تاثیرِ غیر قابل انکار میتواند تا درصد بسیار زیادی احتمال وارد شدن پست شما به اکسپلور را افزایش دهد!

📢 ارزان ترین راه برای رسیدن به فالوور میلیونی اینستاگرام ؛ فالوور فیک و ارزان 💸 .

حالا شاید براتون سوال شه چه چیزی کیفیت اکانت رو مشخص میکنه ! چند فاکتور مهم هست که میتونه کیفیت بالا یا پایین رو برای یک اکانت رقم بزنه

عکس پروفایل اکانت های بازدید کننده

یک فاکتور نه چندان مهم ولی حائز اهمیت از نظر اینستاگرام عکس پروفایل می باشد ! البته عکس پروفایل به صورت مستقیم تفاوتی برای اینستاگرام ندارد ولی با این حال تجربه نشان داده افرادی که در پیج شما مشارکت دارند بهتر است واقعی به نظر برسند تا بهترین تاثیر رو روی پست شما بگذارند .. از این رو تمامی اکانت های بازدید کننده از ویدیو شما دارای عکس پروفایل می باشند!

📢 اگر قصد خرید لایک اینستاگرام دارید، کلیک کنید
 • محتوی (پست های) پیجِ اکانت های بازدید کننده

اینکه محتوی این اکانت ها به حد کافی خوب باشد ، ویو  و لایک خورده باشد و از همه مهم تر به اندازه کافی محتوی (پست) داشته باشد ! دقیقا اکانت هایی که ما از آنها برای زیاد کردن view ویدیو شما استفاده میکنیم این مشخصه را دارند

سابقه فعالیت اکانت های بازدید کننده در اینستاگرام

اینکه چند سال است که در قرعه کشی اینستاگرام نام نویسی کرده اند و فعالیت دارند ! اکانت هایی که از ویدیو شما دیدن میکنند و باعث افزایش ویو ویدیو شما می شوند همگی دارای سابقه بیش از ۴ سال می باشند

📢 اگر قصد خرید فالوور باکیفیت اینستاگرام  دارید، کلیک کنید

از همه مهم تر ! فعالیت اکانت های بازدید کننده

اینکه چقدر این اکانت ها فعال هستند و با سایر پیج ها و کاربران مشارکت دارند . اکانت های بازدید کننده ویدیو شما همگی دارای فعالیت هستند

 سرویس افزایش بازدید ویدیو اینستاگرام ، ارزان تر از همیشه و همه جا

تقریبا همه ما ایرانی ها به دنبال محصول ارزان میگردیم و خیلی از مواقع قیمت بسیار پایین یک محصول یا کالا باعث می شود از کیفیت آن قافل شویم ! ولی صادقانه و قلبا خدمت شما عزیزان عارض می شویم که علاوه بر کیفیت بسیار بالا ، قیمت ارزان و کاملا اقتصادی بودن را ضمیمه محصولات و خدماتمان کرده ایم تا فقط و فقط رضایت مشتریان پشت و پناهمان باشد.

📢 اگر قصد افزایش لایک اینستاگرام دارید، کلیک کنید

البته قیمت یک محصول یا خدمت نسبی است و به نسبت کیفیت آن میتوان مقدار آنرا سنجید که زیاد است یا کم ؟ ارزان است یا گران ؟ و به این ضرب المثل می رسیم که “هر ارزانی بی علت نیست” ! البته این ضرب المثل در مورد خدمات فالونیک نیز صدق میکند ! بله ! ارزان بودن خدمات بازدید ویدیو ایرانی فالونیک نیز دلیل دارد و صد البته که بی علت نیست ! دلیل آن هم ۲ مورد است:

 • قیمت های کاملا رقابتی و حرفه ای در مارکت ویو – بازدید اینستاگرام
 • جلب رضایت مشتری و وفاداری ایشان با توجه به ارائه خدمات ارزان و با کیفیت

در ضمن ، فالونیک یک گارانتی خیلی شیک و با کلاس را ضمیمه خدمات و سرویس های خود کرده تحت عنوان “گارانتی عودت وجه در صورت نارضایتی مشتری” که در باکس بعد بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.

📢 سریع ترین راه برای رسیدن به فالوور میلیونی اینستاگرام : فالوور خارجی و سریع ⚡ .

افزایش بازدید ویدیو ، با بازدید کننده های کاملا ایرانی اینستاگرام

بازدید کننده ها همگی ایرانی می باشند و از این نظر تاثیر بسیار مثبتی برای رنک پست و پیج شما خواهد داشت ! زیرا یکی از مسائلی که اینستاگرام به آن اهمیت می دهد و از آن برای سنجش اعتبار یک پست به منظور وارد کردن آن پست به اکسپلور اینستاگرام استفاده میکند ، موقعیت جغرافیایی (location)  اکانت های بازدید کننده می باشد ! مهم است که بازدید ها ایرانی باشند تا اعتبار پست شما بیشتر شود و در نتیجه پست ویدیویی شما بین پست های هموطنانتان در اکسپلور نمایان شود ..

افزایش بازدید ویدیو اینستاگرام فوری و سریع

یکی از عواملی که کیفیت و به اصطلاح خوب بودن یک خدمت یا سرویس خدمات جانبی را مشخص میکند سرعت انجام آن خدمت است ! بازدید های خریداری شده توسط شما روی ویدیو مورد نظرتان ، سریع تر از آنچه که فکر میکنید اعمال می شوند.

📢 بهترین راهکار برای جلوگیری از ریزش فالوور و نابودی کسب و کار : فالوور بدون ریزش 🍃 .

وقتی میگیم فوری یا پرسرعت منظور چیست؟

این ویو ها در سریع ترین زمان ممکن و به صورت فوری انجام خواهند شد! برای مثال:

برای ویو های کمتر از ۱۰ هزار عدد: کمتر از یک ربع اعمال خواهد شد

برای ویو های بین ۱۰ تا ۲۰ هزار عدد: بین یک ربع تا نیم ساعت

و برای ویو های سنگین و تعداد بالا مثلا ۱۰۰۰۰۰ عدد ویو: معمولا کمتر از ۲ ساعت اعمال خواهد شد

رو چه حساب میگیم بازدید های فالونیک با کیفیت اند؟

در خرید هر محصولی (الی الخصوص محصولات و خدمات اینترنتی) کیفیت حرف اول رو میزنه !! فالونیک کیفیت بالای خدمات خود را به مشتریان ضمانت میکند ! در این قسمت صحبت از کیفیت خدمات مربوط به سرویس افزایش بازدید ویدیو اینستاگرام می باشد . چند فاکتور مهم برای سنجیدن کیفیت این خدمات ارزنده لازم است خدمتتان گفته شود :

۱- کیفیت ویو ها – اکانت های بازدید کننده

در خرید ویو پست اینستا ، مخصوصا الان که الگوریتم و هوش مصنوعی اینستاگرام بسیار پیشرفت کرده است ، طبیعی بودن ویو ها و  بازدید کننده ها (اکانت های بازدید کننده) امری بسیار مهم به حساب میاید . چرا که با توجه به الگوریتم جدید اینستاگرام (از تاریخ ۳ آذر ۹۷ به بعد اینستاگرام بیانیه ای در خصوص از بین بردن فالوور های فیک داد) اینستاگرام قصد دارد تا فالوور های فیک را مسدود سازی نماید . بنابراین کیفیت اکانت های بازدید کننده و به طور کلی اکانت ها یک فاکتور مهم به حساب میاید و اگر اکانت های بازدید کننده فیک باشند و یا بی کیفیت ، به زودی و در آینده ای بسیار نزدیک شاهد ریزش شدید بازدید ها (و به طبع ریزش آبرو و حیثیت) خواهید بود . خب فکر میکنم منظورمان را از این تفاسیر و صحبت ها گرفته باشید که چیست !؟ فالونیک از بهترین و با کیفیت ترین اکانت های طبیعی و ایرانی جهت اعمال ویو بروی پست مورد نظر شما استفاده میکند.

۲- گارانتی پکیج های افزایش بازدید فالونیک

ضمانت عودت (بازگرداندن) وجه در صورت نارضایتی مشتری توسط فالونیک! همانطور که در بالا عرض کردیم کیفیت بازدید ها بسیار بالاست و به هیچ عنوان حتی ۱% هم ریزش نخواهند داشت ! فالونیک از کیفیت و نتیجه کار خود اطمینان دارد ، از این رو به مشتریان عزیز این ضمانت را می دهد که در صورت ریزش ویو ها (حتی ۱%) و یا عدم رضایت از نتیجه ویو ها ، کل مبلغ پرداخت شده توسط ایشان را تمام و کمال به ایشان باز میگرداند یا به اصطلاح عودت می نماید .

۳- کمک به نمایش ویدیو در صفحه اکسپلور اینستاگرام

کیفیت خدمات فالونیک (مخصوصا خدمات لایک و ویو) به قدری بالاست و ویو های اعمال شده چنان طبیعی و منحصر به فرد هستند که در بسیاری از موارد (حتی سفارشات کمتر از ۱۰۰۰۰ ویو) توسط مشتریان عزیز گزارش شده که آن پست هایی که برایشان ویو تهیه کرده اند به اکسپلور اینستاگرام راه پیدا کرده است و در پی آن ، تعداد بازدید های آن پست چندین برابر شده است . بله ! وقتی صحبت از کیفیت می شود فالونیک همیشه حرف برای گفتن دارد  … با سرویس افزایش ویو پست اینستا فالونیک راهی اکسپلور اینستاگرام شوید

خرید پکیج های “افزایش بازدید ویدیو اینستاگرام” مناسب چه کسانی است؟

سرویس افزایش بازدید ویدیو ایرانی فالونیک در چه مواردی استفاده می شود ؟ هدف مشتریان از خرید و استفاده از “بازدید ویدیو فالونیک” چیست؟ مخاطب "بازدید ویدیو فالونیک" اغلب چه کسانی هستند؟ اینها همه سوالاتی است که شاید برای شما هم پیش آمده باشد. اینکه این بازدید ها اصلا چه کاربردی دارند و یک شخص به عنوان مشتری و کسی که صاحب یک پیج اینستاگرامی است به چه دلیل سراغ این سرویس آمده است؟ در زیر مواردی که اغلب مشتریان به آن منظور ویو تهیه میکنند را برای شما ذکر میکنیم. البته اینها بخشی از دلیل انتخاب سرویس ویو پست اینستا فالونیک می باشد و بدیهی است هر فرد می تواند دلایل خودش را برای استفاده از یک محصول داشته باشد:

 • افرادی که در مسابقات اینستاگرامی شرکت کرده اند و مشتاق به دریافت بازدید بیشتر به منظور کسب امتیاز بیشتر در آن مسابقه هستند
 • افرادی که در چالش های مختلف اینستاگرامی شرکت کرده اند و بدین جهت از سرویس افزایش ویو اینستاگرام فالونیک استفاده می کنند
 • افرادی که میخواهند به یکی از پست های ویدیوییِ اینستاگرامیِ خود اعتبار و جلوه ای ویژه ببخشند
 • افرادی که یکی از پست های آنها کمتر از باقی پست ها ویو خورده است و نمی خواهند که آن پست کمرنگ جلوه کند (یا هر دلیل شخصی دیگری)
 • افرادی که قصد بالا آوردن یک پیج اینستاگرامی را در کمترین زمان ممکن دارند
 • شرکت ها و موسسه هایی که محتوی پیج آنها به گونه ایست که کلا کم ویو میخورد
 • پیج هایی که محتوی ویدیویی تولید میکنند و نیاز به افزایش ویو پست اینستا خود دارند
 • افرادی که قصد دارند تا با بازدید های با کیفیت پست آنها به اکسپلور اینستاگرام راه پیدا کند

توضیحات بیشتر ..

اصلاً نیاز نیست به این فک کنید که چه کسانی نیاز به خرید ویو اینستاگرام دارند. در واقع مهم نیست که شما به‌عنوان اینفلوئنسر فعالیت می‌کنید یا قرار است در قالب شرکت برندسازی خود را انجام دهید. مهم این است که برای پیشرفت تصمیم جدی گرفته باشید و کفش‌های آهنین خود را به پا کنید و در این مسیر قدم بردارید. به هر حال برای قدم گذاشتن در مسیر پر فراز و نشیب اینستاگرام شما نیاز به تجهیزات دارید و یکی از این تجهیزات بازدید اینستاگرام است.

پیشنهاد ما در فالونیک به شما این است که با خرید بازدید برای اینستاگرام خود در این مسیر شروعی طوفانی داشته باشید و بتازید که موفقیت در انتظار رسیدن شما است. زمانی که شما تصمیم به خرید ویو پست یا هر نوع بازدید که در اینستاگرام فک می‌کنید، می‌گیرید مزایای بی‌شماری به سمت شما روانه می‌شود. به‌عنوان مثال فالوورهای ارگانیک به سمت شما جذب خواهند شد.

چگونه چنین اتفاقی میفتد؟ خب حق دارید کمی دور از تصور است. به همین جهت پیش از انتخاب بسته بازدید در اینستاگرام تمامی بخش‌های این صفحه را بخوانید که در نهایت متوجه شوید که چرا می‌گوییم کلید برنده شدن شما در دستان ماست و آن را با قیمتی ارزان در اختیارتان قرار می‌دهیم. خب پیش از هر چیزی بریم نگاهی بندازیم که متوجه شویم چرا باید بازدید را در اینستاگرام بخریم؟

چرا خرید ویو اینستاگرام را انجام دهیم؟

اصلی‌ترین برای خرید بازدید ویدیو یا ویو لایو و هر نوع بازدیدی که فکرش را می‌کنید، این است که به دیگران و اینستاگرام نشان دهید، محبوب هستید. در نتیجه با شروعی قدرتمند قرار است برای شهرت خود قدم بردارید و نامتان را جاودانه کنید. معادله بسیار ساده است، زمانی که شخصی می‌بیند شما بازدید کننده بالایی دارید، به این نتیجه می‌رسد که قطعاً اطلاعات ارزشمندی در این صفحه وجود دارد که ممکن است او از آن بی‌خبر بوده باشد و شما را دنبال می‌کند. مهم‌ترین مزیت‌های خرید ویو اینستاگرام به شرح زیر است.

در زمان خود صرفه جویی کنید

اگر به دنبال دیده شدن به‌صورت ارگانیک هستید، باید بگوییم که علاوه بر تلاش بسیار زیاد با توجه به نحوه افزایش ویو پست اینستا باید مدت زمان طولانی را برای دیده شدن خود در نظر بگیرید که این همه چیز را سخت و طاقت فرسا می‌کند. به همین جهت با خرید ویو اینستاگرام در زمان خود صرفه‌جویی می‌کنید و با سرمایه‌گذاری اندک روی پیج خود فرصت دیده شدن را به خودتان و کسب‌وکارتان هدیه می‌دهید. این عالی نیست؟ در زمان کوتاه موفق شدن آرزوی همه ما است.

اعتبار برند خود را افزایش دهید

 مخاطبان در طول روز زمان بسیار زیادی را برای جستجو در اینستاگرام می‌گذارند و هیچ کسی نمی‌بیند که پیج تازه تأسیس شده است یا سال‌هاست فعالیت می‌کند. در نتیجه با دیدن بازدید پایین ویدئو یا لایو به‌سرعت پیچ را ترک می‌کنند و این موضوع را پای بی‌محتوا بودن و نامربوط بودن صفحه می‌گذارند. در نتیجه شما هر روز بیشتر ناامید خواهید شد. اما با افزایش بازدید اینستاگرام بدون آنکه حرفی زده باشید به مخاطب خود نشان می‌دهید که برند شما اعتبار دارد و می‌توانند به شما اعتماد کنند.

با مخاطبان خود تعامل برقرار می‌کنید

یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در اینستاگرام با آن مواجه هستیم، رشد شدید و سریع پیج‌هایی است که هر روز به تعداد آن‌ها اضافه می‌شود. این موضوع سبب این شده است که احتمال برقراری تعامل بشدت کاهش پیدا کند. در کنار این موضوع هر اندازه تعامل پیج با مخاطب بیشتر باشد، اینستاگرام فرصت ایده‌ال تری را در اختیار صفحه برای دیده شدن قرار می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین فاکتورها به‌عنوان تعامل مخاطب با پیج زمان بازدید و تعداد ویو پست اینستا یا هر نوع مدیایی است که در این شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. در نتیجه شما با خرید این بسته‌ها تعامل صفحه خود را در اینستاگرام افزایش داده‌اید و این سبب افزایش تعامل ارگانیک و در نتیجه دیده شدن شما می‌شود.

در رقابت با همکاران خود پیروز می‌شوید

فرض کنید قرار است پکیج آموزشی را از اینستاگرام به خرید. پس از بررسی چندین پیج را که مطرح هستند پیدا می‌کنید. روی پست معرفی بسته می‌روید. کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ بسته‌ای که بازدید ویدئو آن بالا است یا بسته‌ای که بازدید پایینی دارد؟ قطعاً بسته نخست را انتخاب می‌کنید. زیرا تعداد بازدید به شما می‌گوید که پیج نخست قطعاً قدمت بیشتری دارد و افراد بیشتری از پکیج آموزشی آن استفاده کرده‌اند که تا به این حد بازدید روی ویدئو خورده است. به همین جهت اگر به دنبال برنده شدن در رقابت با کسب‌وکارهای مشابه خود هستید، باید خرید ویو اینستاگرام را در اولویت خود قرار دهید.

افزایش درخواست برای تبلیغات

اگر یکی از افرادی هستید که از راه تبلیغات در اینستاگرام کسب درآمد می‌کنید، باید بدانید که خرید بازدید به نوعی به مخاطبان شما که قرار است تبلیغات خودشان را به شما بسپارند، نشان می‌دهد که صفحه شما اعتبار دارد و قرار است از آن بازخورد مناسبی دریافت کنند. در نتیجه اعتماد آن‌ها بیشتر خواهد شد.

رشد ارگانیک را تجربه خواهید کرد

اگر روی محتوای خود پیش از خرید ویو اینستاگرام کار کرده باشید و محتوایی را که ویژگی‌های ویروسی شدن را داشته باشد، بسازید. به احتمال قوی با شتاب اولیه خرید بسته‌ها پیج شما به افراد بسیاری نمایش داده می‌شود که اگر آن‌ها پست را به اشتراک بگذارند شما شاهد پخش شدن پست یا ویدئو به‌صورت ویروسی خواهید بود و این یعنی در اکسپلور حضور پیدا کرده‌اید و دقیقاً اتفاقی که منتظر آن بوده‌اید، افتاده است.

چرا فالونیک را برای خرید ویو اینستاگرام انتخاب کنیم؟

به هر حال شما باید پیش از خرید به ما اعتماد کنید که فرصت ارائه خدمات را داشته باشیم. به همین علت با دقت مزیت‌های ما را بخوانید که خیالتان پیش از خرید کردن از ما راحت شود و با اعتماد خرید خود را انجام دهید.

ما جدیدترین سرویس‌ها را ارائه می‌دهیم

اینستاگرام روز به روز در حال تغییر و پیشرفت است. همچنین استفاده از امکاناتی چون خرید ویو igtv و غیره اگر بر اساس الگوریتم‌ها نباشد، صفحه شما دچار خسارت می‌شود. به همین جهت ما هر روز در تلاش هستیم که به‌روز‌رسانی‌های اینستاگرام را به‌دست بیاوریم و بر طبق آن سرویس‌های خود را به روز کنیم که پیشرفت شما را ببینیم و از آن لذت ببریم.

کاربران ما حقیقی هستند

همانطور که می‌دانید به محض اینکه اینستاگرام متوجه شود شما از طریق ربات‌ها بازدید خود را ایجاد کرده‌اید. برای صفحه محدودیت می‌گذارند و گاهی این صفحه دیگر برای کار کردن به درد نمی‌خورد. بازدید رباتی به معنای بازدید صفحاتی در اینستاگرام است که هیچ فالووری ندارند و هیچ کسی را فالوو نکرده‌اند. در نتیجه اگر تعداد این بازدیدکننده‌ها در پیج شما بالا باشد، پلتفرم اینستاگرام آن را تشخیص می‌دهد و شما را تحت نظر قرار می‌دهد و در صورت ادامه پیدا کردن برای صفحه شما محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرد.

ما به شما گارانتی ارائه می‌دهیم

پس از خرید از ما نیاز نیست که نگران افزایش بازدید خود باشید. ما به شما گارانتی می‌دهیم که ویو پست اینستاگرام را در نوع خود دریافت کنید و از مزایای آن لذت ببرید. البته توجه داشته باشید که پیج شما در زمان سفارش باید در حالت عمومی قرار داشته باشد که بازدیدکننده‌ها بتوانند بازدید را انجام دهند. ما در مقابل این موضوع مسئولیتی نداریم. اما در قبال تعداد بازدیدکننده‌ای که خریده‌اید مسئول هستیم که به همان تعداد بازدید به شما ارائه دهیم و این در حالتی است که پیج شما روی پابلیک باشد.

در زمانی کوتاه بازدید شما افزایش پیدا می‌کند

زمان اعمال بسته‌ها روی صفحه شما کاملاً بستگی به بسته‌ای که خریده‌اید دارد. به‌عنوان مثال در خرید بازدید لایو پس از 5 تا 10 دقیقه بازدیدکنندگان ما در لایو شما حضور پیدا می‌کنند. اما در ویدئو با تعداد بازدید بالا ممکن است این زمان تا نیم ساعت هم افزایش پیدا کند. افزایش زمان صرفاً یک دلیل دارد، آن هم این است که ما می‌خواهیم همه چیز طبیعی باشد و اینستاگرام به شما شک نکند.

ویو ارزان را از ما بخواهید

ما در فالونیک از ابتدای فعالیت تصمیم گرفته‌ایم که قیمتی را ارائه دهیم که همه بتوانند از بسته‌های افزایش بازدید اینستاگرام استفاده کنند. البته قیمتی که ما ارائه می‌دهیم، قیمت حقیقی این خدمات است و همکاران فعال در این زمینه حاشیه سود بسیار بالای را برای خود در نظر می‌گیرند که این فرصت پیشرفت را از بسیاری از دوستان می‌گیرد.

تیم پشتیبانی ما همراه شما هستند

پیش از خرید یا پس از خرید روی کمک ما حساب کنید. ما راهنمایی‌های لازم را جهت خرید ویو اینستاگرام به شما ارائه می‌دهیم که با خیال راحت منتظر رشد خود بنشینید.

چه بسته‌هایی در فالونیک برای افزایش اینستاگرام ارائه می‌شود؟

ما بسته‌های متنوعی را برای ارائه دادن در نظر گرفته‌ایم که شما با توجه به نیاز خود و استراتژی بازاریابی که در نظر گرفته‌اید، می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که خرید ویو اینستاگرام بدون استراتژی درست و کاربردی به شما کمک نمی‌کند و همانند چاقویی که است که هم می‌تواند در جراحی شفا ببخشد و هم در دعوا جان بگیرد. در نتیجه ابتدا استراتژی خود را تعیین کنید و بعد خرید ویو اینستاگرام را انجام دهید.

ما در 5 دسته محصولات خود را ارائه می‌دهیم که با توجه به نیاز خود می‌توانید یکی از این دسته‌ها یا چند دسته را با یکدیگر انتخاب کنید. این کاملاً بستگی به برنامه بازاریابی که چیده‌اید، دارد.

بازدید ویدیو اینستاگرام

ما در این بسته بازدید ارزان اینستاگرام را در زمانی کوتاه و با بالاترین کیفیت ارائه می‌کنیم. در نتیجه اگر ویدئو شما محتوای ارزشمندی داشته باشد، شانس شما برای دیده شدن در اکسپلور هم افزایش پیدا می‌کند.

بازدید igtv

یکی از بهترین نوع‌های خرید ویو اینستاگرام است که تأثیر بی‌نظیری روی تعامل پیج خواهد گذاشت. از آن‌جا که بازدید تلویوزیون اینستاگرام با توجه به‌مدت زمان طولانی ویدئو تعامل بیشتری را برای شما به ارمغان می‌آورد، باید روی آن تمرکز بیشتری داشته باشید.

بازدید استوری اینستاگرام

با خرید ویو استوری در اینستاگرام شما فرصت دیده شدن خود را برای فالوئرهایتان افزایش می‌دهید. در واقع هر اندازه که بازدید استوری بیشتر باشد، این پلتفرم استوری را در جایگاه بهتری در لیست استوری‌ها قرار می‌دهد و این یعنی افزایش شانس شما برای دیده شدن.

بازدید پست در اینستاگرام

فک نمی‌کنیم که کسی وجود داشته باشد که دلش نخواهد که پستی که برای آن زحمت کشیده است، در اکسپلور اینستاگرام نمایش داده شود. در نتیجه اگر شما هم از این دسته هستید، خرید ویو پست اینستاگرام را انجام دهید و منتظر باشید که پست شما در اکسپلور نمایش داده شود.

بازدید لایو

یکی از بدترین اتفاقاتی که عموماً افراد را از لایو گذاشتن منصرف می‌کند، نبودن بازدیدکننده در زمان اجرای لایو است. در نتیجه شما با خرید بازدید لایو این مشکل را حل خواهید کرد. در نتیجه مخاطبان زمانی که مشاهده می‌کنند که لایو شما بازدید دارد، آن‌ها هم در لایو حضور پیدا می‌کنند و این همان اتفاقی است که در انتظارش بوده‌اید.

در نهایت به‌عنوان پایانی برای بسته‌ها باید بگوییم که این خرید ویو اینستاگرام در تعدادهای متفاوتی در دسته‌بندی‌های خود انجام می‌شود. در نتیجه شما با توجه به نیاز خود می‌توانید از میان بسته‌های آماده ما یکی را انتخاب کنید.

ما این را در نظر گرفته‌ایم که ممکن است تعداد بازدید اینستاگرام مورد نظر شما در میان بسته‌های ما نباشد. به همین دلیل بسته‌ای به‌عنوان خرید بازدید اینستاگرام به تعداد دلخواه برای هر دسته بندی ایجاد کرده‌ایم که با توجه به آن می‌توانید خرید خود را انجام دهید.

چگونه خرید ویو پست اینستا را انجام دهیم؟

در پایین این صفحه فرم ساده و زیبایی طراحی شده است که با پر کردن این فرم می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید و منتظر بمانید که بازدیدها روی صفحه شما اعمال شوند.

در زمان خرید لطفاً بسته‌ای را انتخاب کنید که متناسب با نیاز و تعداد فالوورهای پیجتان باشد. برای رشد عجله بیش از حد نداشته باشید. درست است که خرید ویو اینستاگرام سرعت رشد شما را افزایش می‌دهد، اما هیچ‌گاه معجزه قرار نیست رخ دهد و خرید بازدید در تعداد بالا در صورتی که فالوور واقعی بالایی نداشته باشید به شما آسیب جدی وارد می‌کند.

بسته افزایش بازدید چگونه روی صفحه اعمال می‌شود؟

پس از خرید شما باید به ما زمان بدهید که ویو استوری یا هر بسته‌ای که سفارش داده‌اید را روی صفحه اعمال کنیم. چرا می‌گوییم زمان؟ همانطور که گفتیم قرار است همه اتفاقات طبیعی باشد و نمی‌توان به ناگهان 1000 بازدید ویدیو اینستاگرامی را در 5 دقیقه اعمال کرد. در چنین حالتی اینستاگرام به فعالیت صفحه شما مشکوک می‌شود و برایتان محدودیت‌هایی را در نظر خواهد گرفت که بعدها دردسر ساز می‌شود.

در نتیجه ما برای این مشکل راه‌حلی را در نظر گرفته‌ایم که طبق آن در مدت زمان نوشته شده در بسته‌ها بازدید روی پست یا استوری اعمال می‌شود. بدین گونه همه چیز طبیعی است و شما بدون نگرانی فرصت دیده شدن را پیدا خواهید کرد.

آیا خرید ویو اینستاگرام بی‌خطر است؟

خرید ویو اینستاگرام از فالونیک کاملاً برای شما امن خواهد بود. در هیچ یک از مراحل خرید ما از شما اطلاعات پیج را درخواست نخواهیم کرد. در نتیجه هیچ خطری وجود ندارد که امنیت پیج شما را تهدید کند. ما صرفاً از شما آدرس پست یا ویدئو و غیره را می‌خواهیم که بازدیدها را انجام دهیم.

×
خرید اکسپلور اینستاگرام فالونیک